Přiměřeně, přiměřeně

Nejste-li si jisti množstvím energie a peněz, které bude efektivní investovat do nějaké aktivity či pro dosažení nějakého cíle, použijte zdravý selský rozum. Dělejte a financujte věci „Přiměřeně, přiměřeně.“

Jak (ne)péct lívance

V pohádce Byl jednou jeden král tuhle zásadu (ne)uplatnili panovník a jeho rádce při pečení lívanců. Známou scénu si můžete osvěžit v ukázce z filmu zde.

Vraž do toho…80%

Italský ekonom Vilfredo Pareto tvrdí – a je to praxí mnohokrát ověřeno – že stačí, když budeme konat svá díla s 80% „dokonalostí“; úsilí o každé další procento dosažení výsledku neúměrně prodražuje a prodlužuje.

Taktéž Čtvrtá dohoda nabádá, abychom vše dělali, jak nejlépe dovedeme – ale ne více a ne méně než „tak, jak to jde.“ Přičemž ne vždy všechno optimálně „jde“ – když se cítíme pod psa, náš výkon tomu bude odpovídat. Zas to doženeme jindy, až dobijeme baterky.

Nemějte „velké oči“

Moje babička říkala „Neměj velké oči.“ Vždy mě nabádala, abych si stanovila rozumný cíl: například jak daleko od břehu zvládnu doplavat, nebo kolik má pro mě napéct lívanců 🙂 Dědeček mi zase vysvětloval, k čemu slouží zařízení s libozvučným názvem „libela“. Jindy mi ukazoval, že někdy je lepší jít s poloprázdným kbelíkem pro vodu dvakrát, než se strhat a současně spoustu tekutiny cestou vycákat (a tak jako tak vyrazit k pumpě znovu).

Udržte se na laně

Po roce 1989 se i u nás objevily úvahy na téma „dlouhodobá udržitelnost“ nebo „work-life-balance“. Souběžně do tělocvičen vtrhly pro tento účel ideální tréninkové nástroje: „balanční točny“ nebo „slackline“ lano, po kterém přejdete, jen když…no, však vy už víte, co musíte dodržet 😉

Jsem maximalistický Lev, takže „přiměřenost“ mi není vlastní, nicméně život mě „pravidlo postačujícího optima“ postupně naučil používat. A vřele ho doporučuji i vám. Mnoho užitečné inspirace i konkrétních návodů na správné vybalancování všech složek života najdete v balíčku Dobijte si baterky.

Neboli závěrem

Vyberte si za svůj vzor káď na lívance nebo bublinku ve vodováze…hlavně si uvědomte, že každý extrém v akci si později vyžádá stejně extrémní re-akci. Nemlaťte se životem zbytečně ode zdi ke zdi a držte se v 80% případů někde uprostřed 🙂

Máte-li s tím zatím občas ještě problém, kontaktujte nás.

Jolana Fišerová

PS: Jo, a ta pixla…nebojte, ta se vstřebá 😉

Jolana Fišerová
Tvůrce vítězných Lvích strategií. Finalistka soutěže Žena roku 2016. Autorka originálních online programů Strachem k úspěchu, Dejte si LIKE! a 7 KROKů, kterými osvobodíte Lva v sobě a začnete žít své sny!, vedených tematických minikurzů, Lvích PUZZLE úspěchu a mnoha ebooků, např. Šokující pravda, Mám STRACH mít se RÁD , Uložte STRACH k ledu , Lví příběhy 7 statečných, Dovolená každý den, Dobijte si baterky 1, Dobijte si baterky 2, 7 tajemství radosti a Mluvte jazykem vítězů. Spoluautorka projektu Harmonie bez hranic - s terapeutkou Janou Svobodovou. S Jolanou lidé začali znovu správně používat svoji vnitřní Lví sílu a konečně si plní životní sny. Více o Jolanině osobním Lvím příběhu zde.
Komentáře

Přidat komentář