"Většinu mého života pro mě seberozvoj
byl výkon "na body",

dřina, sebezapření až sebezapomnění...

Jenže už NECHCI být urputná přemožitelka všech překážek,

blbka, která si ani se dvěma vysokými školami
stále ještě nedokáže s mnohými situacemi
sama poradit...

Už NECHCI pokrok víc rvát,
ale NAOPAK,

toužím bytostně po tom,
aby mohl, směl být celý proces jemný
S OHLEDEM na moje potřeby, 

v mém osobním tempu,
po krůčcích přesně takových,
jaké aktuálně se mnou budou ladit..."

Vnímáte to stejně?

Pak vězte, že i pro vás

právě nastal čas

hlubokého RESPEKTU

k "nedokonalostem" naší lidské podstaty,

jedinečnosti startovních podmínek každého
a individuálním potřebám délky a způsobu "cesty"

za tím, co chceme.

Přichází

Transformace S ÚCTOU ♥ k sobě

a přináší všem,
kteří si nepřipadají "dost dobří", 
aby si "zasloužili" opravdu dobrý život,

toto převratné poselství:

1) Nejste "neschopní", ani "líní",

pokud vám "nefunguje"
seberozvoj a byznys prostřednictvím

abstraktních "cenných rad" typu

"Tohle už ale máš mít dávno vyřešený!"

"Musíš zkrátka víc chtít!"

"Věř si!"

"Míň přemýšlej!"

"Mysli jen pozitivně!"

"Nic si z toho nedělej!"

"Pusť to z hlavy a už se tím dál netrap!"

"Postav se do své síly!"

(a jak to do háje máte asi konkrétně udělat???)

+

2) Nejste "změkčilí" a "nesamostatní",

pokud si přejete,

aby váš průvodce a mentor
plně stál na vaší straně,

místo abyste i od něj slýchali
narážky na "nedostatek snahy",

pokud preferujete empatii a uznání,

že ne všichni jsme stejně vybavení
pro překonávání překážek,

a každý z nás je v danou chvíli
na jiné (ne "lepší", ne "horší") 
úrovni seberozvoje
,

a pokud potřebujete někým zvenku
vytvořit a udržet pevný rámec

pro nekonečné množství vašich
myšlenek a nápadů.

" Moc a moc děkuji za skvělé provázení,
hodně mi to dalo a stále dává...

Od začátku jsem vnímala bezpečné prostředí,

zároveň s pevnou oporou jsem ale měla pocit
i Vaší velké důvěry ve mě, že to zvládnu. 

Nepřebírala jste za mě moji odpovědnost, 
nesnažila jste se nic vyřešit za mě, 
nic jste mi nepodsouvala, 
vždy jste mi ponechala možnost volby,

respektovala jste moji aktuální úroveň
seberozvoje a pružně a plynule jste s ní
pracovala při zadávání úkolů. 

Skvěle jste toto udržela
po celou dobu naší práce.
Moc si toho cením.

Potvrdilo se mi, že s Vámi bezpečně projdu
celým procesem a nezůstanu sama někde trčet
v rozpadlém stavu,

což byl důvod, 
proč jsem si k provázení vybrala právě Vás."

klientka Transformace s úctou ♥ k sobě

Vítejte v laskavém světě

pozvolné, jemné,
vašim potřebám vždy přizpůsobené,

Transformace S ÚCTOU ♥ k sobě

k tématu

"(Ne)JSEM dost dobrá/ý!"

se zkušenou a empatickou průvodkyní

Jolanou Fišerovou

(30let praxe v oblasti životních strategií,
univerzitní lektorsko-psychologické vzdělání)

 

" Je zajímavé,
jak se díváte jinýma očima, než  já

a vlastně mi tím ukazujete,
co je skutečně podstatné..."

klientka Transformace s úctou ♥ k sobě

Jde o individuální seberozvojovou
"koučingo-mentoringovou" spolupráci 1:1

(tedy jen Vy a já),

směřující k pozitivnímu doladění čehokoli,
s čím v životě zatím ještě trochu válčíte

(většinou řešíme "nepřipadám si dost dobrý/á",
ale
konkrétní téma je na vás),

a založenou na těchto

5 respektujících principech:

 • Návrat k pravému pojmu "transformace"
  "Trans-formace" (v souladu s původním významem slova) nemá být "skoková", šoková, "nezvládnutelná" změna "naráz" (jak někdy bývá nesprávně prezentována), ale naopak jemné, sebe-vlídné, postupné pře-tvoření něčeho (už) nevyhovujícího v preferovaný stav. Proto není třeba se "transformace" (tedy té "s úctou") nijak "bát" - uvidíte sami.
 • Úcta k "nedokonalosti" našeho "lidství"
  Ani při sebevětším odhodlání a motivaci vypořádat se se všemi negativy, bloky, limity, vnitřními kritiky a starými programy se z nás nestanou náhle supervýkonné, dokonalé stroje jen proto, že si zaplatíme nějaký kurz nebo individuální spolupráci. Přesto to s námi není "špatné" a "ztracené". Ukážeme si, jak se i přes své lidské "slabiny" můžete posunout k mnohem příjemnějšímu životu.
 • Úcta k jedinečnosti "startovního balíčku"
  Každý z nás nemá stejné startovní podmínky: společenskou a rodinnou historii, vybavení vlastnostmi, schopnostmi a talenty. Rybě se na strom poleze podstatně hůř, než orangutanovi, pro želvu bude mnohem obtížnější uběhnout maraton, než pro geparda... Neboli než se začnete užírat pocitem viny (nebo si ho necháte někým vsugerovat), že "nejste dost dobří", prověřte, zda jste opravdu "bez limitů", nebo i váš život ovlivňují významné handicapy. Nemusejí vás ovšem zastavit napořád - my totiž nejprve identifikujeme vaše (zdánlivé) slabiny a pak z nich uděláme vaše spojence, místo nepřítele!
 • Úcta ke specifikům transformační cesty
  tedy ke konkrétnímu způsobu a délce trvání. Někdo je sprinter, někdo maratonec, někdo "opatrník", jiný "hazardér"... Každý v každém okamžiku nicméně dělá vždy už svoje nejlepší maximum = víc nad ním "práskat výstražně bičem" ne-zefektivní zázračně jeho výkon. Společně proto najdeme a nastavíme vždy taková řešení, která vás do cíle dovedou bez toho, abyste přitom potili krev, nebo si v průběhu cesty připadali jako beznadějní, trapní, směšní idioti.
 • Konkrétní postupy = základní stavební kameny
  Jasné návody krok-po-kroku, doprovázené jednoduchými příklady z praxe, považuji za naprostý základ, který jediný může vyvést tápajícího ze tmy a bludných kruhů. Nikdy proto ode mě neuslyšíte jen vágní "doporučení" typu "Odprosti se od negativ!", "Měj se víc rád/a a bude to!", "Buď prostě víc sám/sama sebou!" nebo "Neboj se toho!". Naopak, vždycky budete přesně vědět, co máte dělat, ať už v průběhu spolupráce, ale také i po jejím skončení!

"Celý život jsem byla hodně poslušná.
Dnes už vím, že jsem tím zrazovala sama sebe.

Udělala jsem moc dobře,
když jsem využila Vaší nabídky na spolupráci 1:1. 

Cítím, že opravdu potřebuji podporu od někoho,
kdo mi potvrdí, že je v pořádku
dělat, co cítím, co si přeju,

i když s tím ostatní nesouhlasí

a třeba se i kvůli tomu na mne zlobí
a nekomunikují se mnou,
nebo jsou na mne nepříjemní.

Přeju si moc získat svoji sílu zpět.

Těším se moc na spolupráci,
jste velmi milá a praktická."

klientka Transformace s úctou ♥ k sobě
(na začátku spolupráce)

"Děkuju moc za Vaši úžasnou podporu!!!!!!!!"

klientka Transformace s úctou ♥ k sobě
(v průběhu spolupráce)

Jak spolu komunikujeme?

Mailem

(výhody této formy vysvětluji níže):

Nejprve já vám pošlu vstupní otázky k zamyšlení
k tématu vašich aktuálních limitů a "vnitřního kritika",

vy mi odpovíte,
já pošlu zpětnou vazbu a další otázky a tipy...

...a postupně se tak blíž a blíž
úspěšně posouváme k vámi zvolenému cíli.

Pružně se přitom přizpůsobuji vašim
momentálním konkrétním potřebám,

klidně na chvíli zvolníme či odbočíme,

pořád ale pevně držím "hlavní linii",

takže i když vy pustíte "mapu cesty" z hlavy
a soustředíte se "jen" sami na sebe
a svoje aktuální pocity,

stále bezpečně jdeme vámi vytyčeným směrem
a nikde se zbytečně nezdržujeme
ani nemotáme v kruhu.

Celkem si takto během 2-4 týdnů (1 modul)
vyměníme kolem 5 mailů (z každé strany),

což zcela postačuje
k vyřešení základu problému.

Poté můžete pokračovat dál sami,
nebo si vybrat některý další
z aktuální nabídky modulů.

A proč vlastně nekomunikujeme
telefonicky nebo po zoomu?

Protože minimálně 3 + 1 výhoda:

Úcta k vašemu
i mému času

Nejsme stroje, jsme lidé s životem i mimo seberozvoj :-), a proto:

Všechny odpovědi si vy i já můžete rozmyslet (obvykle vy i já odpovídáme nikoli "hned", ale do 24 či do 48 hodin).

Odpadají všechny stresy z "Nestíhám call, protože onemocnělo dítě / vypadlo hlídání / zdržím se v práci / protáhlo se jednání s předchozím klientem / máme rodinnou oslavu / necítím se dnes dobře". 

Dá se krásně skloubit s rodinnými plány a volnočasovými aktivitami.

Na cestách nejste závislí na kvalitě aktuálního internetového připojení (na mrknutí do mailu stačí vždycky).

Klid na zamyšlení
a hlubší odpovědi

Odpovídáte až ve chvíli, kdy máte klidný prostor pro sebe (např. děti už spí). Nejste roztržité/í a vaše odpovědi tudíž nejsou jen rychlé, povrchové, ale z hlubšího nitra, a tudíž vám přinesou více informací.

Necítíte se ani pod tlakem typu: "Musím honem říct něco chytrého, ať nevypadám jako hlupák, a ať neztrácíme cenný čas, když jsem si to zaplatil/a! Jenže jako na potvoru mě zrovna nic nenapadá!". 

Plné pozornosti, věnované sobě samé/mu, pak logicky odpovídá i kvalitnější výsledek

Stejně tak ode mě vždy dostáváte zpětnou vazbu v té nejlepší možné formě.

Všechny myšlenky
přehledně zachycené

Na všechno, co vás ohledně tématu napadlo, nebo co jsem vám k němu odpověděla já, existují písemné záznamy = snadno a rychle do nich lze nahlédnout a dohledat či připomenout si potřebné

Nic tudíž nezapomenete a se vším můžete pracovat i nadále

(A nemusíte přitom oslabovat svoji pozornost psaním si poznámek při živém telefonátu či se zdržovat přehráváním záznamů zoomů.)

"Díky mailové formě spolupráce
jsem současně zvládala prázdniny s dětmi,
práci, dovolenou, péči o zahradu i opalování 🙂 

Zároveň jsem měla dostatek prostoru
všechno vnitřně vstřebat.

Osobní online schůzky bych naproti tomu
vůbec nestíhala,
než bych našla vhodný termín,
spolupráce by trvala půl roku..."

klientka Transformace s úctou ♥ k sobě

A co je nejlepší?

Problémy se začnou "samy"
částečně řešit už při zapisování!

Jak to?

Při psaní uvažujeme pomaleji,
musíme svoje odpovědi pečlivěji, srozumitelněji formulovat,
a tím jsme nuceni podívat se na záležitost s určitým odstupem. 

Tak získáme na situaci odlišnější náhled
a často vidíme už při této činnosti
záblesk budoucího dobrého řešení! 🙂

"Pro mě je nesmírně důležité Vaše provázení.
Nasměrovala jste mě na jádro problému,
na co vlastně koukat..."

klientka Transformace s úctou ♥ k sobě

"Jakmile jsem to všechno sepsala,
jako bych se nějak nadlehčila..."

klientka Transformace s úctou ♥ k sobě

Vybrat si nyní můžete

ze 2 na sobě nezávislých modulů
(tj. podmínkou není nejprve absolvování modulu 1).

Vybraný model pak zvolíte zakliknutím
v objednávkovém formuláři níže.

MODUL 1:
Nepřipadám si "dost dobrý/á"

Zpátky k "dost-dobrosti" aneb
Vypořádání se s "impostorem"

Kdy zvolit tento modul M1?

Máte pocit, že pro svět "nejste dost dobří", protože to do vás odmala někdo hučel.

Že "jen" takové, jací už teď jste, vás "nemohou mít rádi", případně se nemůžete pustit do (čehokoli, co by vás těšilo) a uspět v tom. Že všechno "atraktivní" je na světě jen pro ostatní...

Co s tím společně provedeme?

1) Pomocí speciálních otázek zjistíme, kdo je váš "impostor" (vnitřní sabotér), co se vám snaží namluvit, a hlavně proč.

2) Prozkoumáme, co z jeho řečí není pravda, a položíme "impostora" "na lopatky" tíhou jeho vlastních výmyslů. 

3) Poděkujete svému "impostorovi" za jeho dosavadní "péči" o vás a s úctou ho propustíte, ideálně si z něj uděláte spojence a parťáka!

4) Ukotvíte svá nová rozhodnutí v realitě tzv. "hmotným krokem", který si sami vyberete. 

5) Na závěr si pragmaticky řekneme i co dělat, pokud se bude "impostor" chtít v budoucnu ještě znovu vrátit jako "nepřítel"

MODUL 2:
Chci změnit "slabiny" na sílu

Vytěžte poklady z "handicapů“
aneb Znovuobjevte své zdroje

Kdy zvolit tento modul M2?

Máte pocit, že "nic zvláštního neumíte",
případně "Jó, to dřív, ale teď už...".

Nebo jste prošli nějakým traumatem (ztráta blízkého, rozvod, nevěra), po kterém se vám ze života vytratila radost, důvěra a sebevědomí,
a potřebujete to znovu někde najít...ale kde?

Co s tím společně provedeme?

1) Pomocí speciálních otázek se podíváme blíž na to, kde a proč se "ztratilo" to, co dnes postrádáte, nevidíte, nepovažujete to 
za důležité, myslíte, že to není "dost", nebo že na to "nemáte", případně to "máte", ale nevíte, jak to efektivně použít. 

2) Poděkujete svým domnělým "slabinám" či "oslabujícím" situacím za to, že Vám ve skutečnosti ukázaly ještě jiné možné úhly pohledu a postupně jednu za druhou překlopíme do energie síly a podpory! 

3) Ukotvíte své nové silné stránky v realitě tzv. "hmotným krokem", který si sami vyberete. 

4) Povíme si, co dělat, pokud se bude chtít pocit "slabosti" v budoucnu ještě znovu vrátit.  

A VÝSLEDEK?

Na konci každého modulu spolupráce

(celkem je k dispozici 1 základní
a postupně i další speciální tematické moduly
pro zájemce o volné
pokračování)

jasně uvidíte,

bez ohledu na předchozí bloky z minulosti, 

že jste dost dobří
a máte dost dost schopností,
opory i zdrojů

na všechno,
do čeho byste se rádi pustili.

 

"S radostí si zvykám
na změnu uvažování a jednání.
Děkuji :-)"

klientka Transformace s úctou ♥ k sobě

S úspěšnou realizací nového začnete
ještě v průběhu naší spolupráce,

ze které si odnesete jasný plán
(včetně plánu "krizového").

a díky tomu i

výrazně zdravější sebevědomí
a příval nové energie, 

nadšení a chuti do života,

stejně jako všichni dosavadní klienti.

"Přesně tohle jsem potřebovala...

Tak nějak prakticky ukázat,
co s těmi všemi uvědoměními udělat,
abych je dokázala pojmout v reálném životě
a zabudovat do praxe - ve hmotě.

Děkuji Vám z celého srdce
za pro mne dosud nejlepší, nejpřínosnější,
nejlépe uchopitelné, nejefektivnější
provázení po mojí cestě."

klientka Transformace s úctou ♥ k sobě

Projekt "Transformace s úctou ♥ k sobě"

pro vás s láskou připravila

Jolana Fišerová

zakladatelka Akademie neomezených možností, 
oceněná v prestižní soutěži Žena roku,

která vás vede vždy spolehlivě a bezpečnou cestou
od strachů a bloků k "Můžu a dokážu COKOLI!".

Jsem profesionál s téměř 30letou praxí
v oblasti životních strategií a univerzitním
lektorsko-psychologickým vzděláním.

Vše, co doporučuji ke zlepšení situací vám,
sama denně úspěšně používám.

„Moc děkuji, že jste a že jsem Vás našla...“

klientka Transformace s úctou ♥ k sobě

Chci též zažít ohleduplnější možnost změny
v rámci

Transformace v úctou ♥ k sobě

a naplnit svůj život
kvalitnější a radostnější energií.

Souhlasím, že:

 • Cílem mé účasti v "Transformaci s úctou k sobě" je vypořádat se - s ohledem na moje aktuální možnosti a podmínky - s "vnitřním kritikem" - "impostorem" (M1), případně znovuobjevit své silné stránky a zdroje (M2), nastartovat moje nové přemýšlení a vydat se na cestu za opravdu dobrým životem, bez neustálého narážení na "ne-dost-dobrost" a "slabiny".
 • Jsem připravený/á být k sobě během spolupráce maximálně upřímný/á (všechny sdělené informace jsou samozřejmě důvěrné) a řídit se obdrženými doporučeními (samozřejmě půjde o realistická doporučení, která budu schopný/á normálně zvládat).
 • Chápu, že se vzhledem k záměrné pozvolnosti a ohleduplnosti procesu moje situace pravděpodobně nezmění CELÁ A OKAMŽITĚ jako "mávnutím kouzelného proutku", přestože dostanu cenné podněty i podporu. Autorka služby mi bude maximálně nápomocná, nicméně neodpovídá za to, jak s inspirací já naložím dál a jak dlouho bude proces přeměny trvat v mém konkrétním případě.

Nejde o hromadný automatický kurz!

Budu se online věnovat osobně 1:1
PŘÍMO VÁM
a vašim konkrétním
strachům a slabinám.

Půjdu s každým z vás vždy
zcela unikátní cestou

a cena tudíž odpovídá

této míře mého osobního nasazení
a profesním schopnostem

a vámi díky tomu dosahovaným
výsledkům.

"Moc Vám děkuji za parádní maily,
které jste mi ušila přímo na míru!"

klientka Transformace s úctou ♥ k sobě

Zakliknutím vyberte modul 2 či 1.

Pokud jste účastníci/absolventi modulu 1,

vložte po zakliknutí modulu 2
slevový kód (předem si o něj napište)

a tím si stávající cenu snížíte!

(Je to moje poděkování za vaši ochotu
na sobě dále a ještě hlouběji pracovat.)

Než objednávku odešlete
kliknutím na oranžové tlačítko,

ujasněte si, prosím, předem,
zda ji opravdu hodláte uhradit.

Jednou odeslaná (i neuhrazená!) objednávka
mě stojí hned několik provozních poplatků,

které bych v případě neúhrady
musela zbytečně doplatit za vás

(a mám právo je pak po vás vymáhat!).

Děkuji, že si vzájemně nekomplikujeme život ♥

DENNĚ ZLEPŠUJI
VAŠE ŽIVOTY
TÍM,

že vám názorně ukazuji,

jak si je zvládnete
zlepšit sami!

Zpětné vazby jsou reálné, jména však neuvádím s ohledem na soukromí klientů.

"Děkuji Vám a děkuji sobě, že jsem se přihlásila do spolupráce, i když se impostor snažil zpochybnit mé rozhodnutí ("K čemu ti to jako bude?")."

klientka

"Do každodennej praxe si prinesiem: Nestrácaj čas obavami...tvoje dary za to stoja!!!"

klientka

"Velkým "aha-momentem" pro mě bylo i zjištění, proč vlastně já sama opakovaně udržuji tak velkou nerovnováhu mého nekonečného "dávání", za které se mi skoro nic nevrací zpátky..."

klientka

"Joli, moc děkuji za všechno! Naše spolupráce mi už přináší změny do života..."

klientka

"Děkuji, už začínám vidět souvislost mezi aktuálním stavem mého podnikání a svou vlastní energií, zdravím a dalšími věcmi..."

klientka

"Toto poznanie mi obrovsky rozšírilo obzory a vedomie toho, čo je možné. Vytvoril sa vo mne nadhľad a ľahkosť s akou môžem teraz pristupovať k svojmu životu, nápadom, snom, tvoreniu. Hodne sa mi odlahčilo..." 

klientka

"Išlo to plynule, rýchlo a veľmi veľmi efektívne. Bol to skvele investovaný čas. Som absolútne nadšená z toho, čo si mi za ten krátky čas odovzdala."

klientka

"To bola taká pecka Joli, že som sa do toho musela pustit hneď."

klientka

"Pro mě je to velké. Udělalo se mi u toho horko a jako kdyby mi "přecvaknul" nějaký spínač v hlavě 🙂 a začínám mé zážitky vnímat jinak."

klientka

Přijímáme platby zabezpečenou platební branou GoPay.

Chcete se na něco zeptat?

Napište svůj dotaz do zprávy níže,
ráda i vám odpovím.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

 

 

Propojte se s Akademií neomezených možností
a neunikne vám už ani jedno kouzlo...

Přidejte se ke stovkám nadšených čtenářů a těšte se i vy na nové motivační příběhy a megadávku inspirace každou neděli v mailu. 

Chci ZDARMA sledovat, jak žít život bez limitů

Jaké by to bylo shodit z duše závaží minulosti a začít znovu volně dýchat? Pojďme ten pocit společně objevovat

na FB stránce Duše v LEVhkosti.

 

 

V případě potřeby mě kontaktujte na jolana@jolanafiserova.cz

Všechny produkty na tomto webu (online vzdělávací programy, e-booky, videa, pracovní listy atd.)  
podléhají ochraně dle autorského práva.
Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez výslovného písemného souhlasu autorů je zakázáno. 

Provozovatel, majitel a správce webu a správce osobních údajů: Ing. Jolana Fišerová, sídlo J. Bendy 1387 / 32, České Budějovice 2,
IČ 04601971, e-mail jolana@jolanafiserova.cz, mobil +420 737 810 942, skype Jolana Fišerová,
zapsána v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu České Budějovice od 30.11.2015.
Nejsem plátce DPH = uvedené ceny produktů a služeb jsou konečné.

Pro vaši ochranu přijímám platby zabezpečenou platební branou GoPay.
Webový protokol https zajišťuje bezpečí přenášených dat.

Reference na tomto webu
slouží jako volná inspirace pro rozhodování,
zda příslušný produkt či služba může být vhodným řešením i pro vás.
Z důvodu zachování anonymity a soukromí klientů
(vysoká citlivost řešených témat)
nejsou reference administrativně ověřovány,
nicméně
vyjadřují obecnou zkušenost mých reálných zákazníků.

Tento web od 1.1.2022 využívá pouze základní (funkční) cookies, nutná pro správné fungování webu.
K nim není potřeba vašeho výslovného a informovaného souhlasu,
protože nejde o cookies pro marketingové apod. účely.